Ordenances

Ordenances actualitzades 2022

Ordenances fiscals 2022

Impostos: 

Preus Públics:

 Taxes:

 

 Ordenances no fiscals 2022