Alcaldia

Víctor Mansanet 3

UN INSTRUMENT AL SERVEI DEL POBLE

Aquesta pàgina electrònica té com a principal funció fer pública i compartir tota la informació que genera l’Ajuntament de Simat i tota aquella altra que en rep a través de diversos canals de difusió. Però no només volem complir amb aquest objectiu. Volem promoure la participació, ja que per a l’equip de govern que encapçale i també per a la Corporació que presidisc, l’essència de la democràcia és, precisament, la participació. Democràcia és participar i participar és decidir. Compartir la presa de decisions amb el poble esdevé, per a mi, el factor més important de tota la nostra acció política, atès que el poble és l’únic i autèntic representant de la sobirania.
El sistema polític actual és, fet i fet, el mateix que hi havia fa 50 anys: una democràcia representativa sostinguda per un aparell burocràtic al servei dels «poder», sobretot el poder econòmic. Això ha allunyat de la política, amb raó, una gran part de la ciutadania i ha fet que nombroses persones s’hagen resignat a dipositar cada quatre anys la seua frustració en una urna. Aquesta forma de govern ha estat útil mentre la nostra societat ha generat una realitat més o menys homogènia, amb identitats en el seu interior, per exemple nacionals, culturals, de classe, ben definides i cohesionades. El temps ha canviat. S’ha esgotat eixe model de democràcia perquè la societat experimenta un canvi profund gràcies a les noves tecnologies i a la nova manera de comunicar-se per mitjà de les xarxes socials. Per dir-ho amb paraules de l’escriptor i expresident de la República txeca, Vaclav Havel «Una sola civilització global cenyeix el nostre planeta. Amb certesa es pot dir que és la primera vegada que això succeeix en la història de la humanitat». Per què no aprofitar-ho com cal?
Tot i que els governs —supranacionals, estatals, autonòmics, locals— continuen exercint una certa potestas (poder), en el sentit romà del terme, és ben cert que la seua auctoritas (l’aplicació d’un saber útil per a la societat) ha de ser cada vegada més compartida amb qui exerceix realment el summum imperium (la sobirania), és a dir, el poble. Fins fa poc temps, la «societat industrial» identificava l’individu dins d'un context cultural, polític, social, geogràfic, etc., mentre que la denominada «societat informacional», està forçant un canvi no només «cultural», sinó social, vinculat estretament amb el ciberespai i les múltiples interaccions que aquest «univers virtual» comporta.
Les xarxes socials, incloses les que ha creat l’Ajuntament de Simat, no només presten un servei públic d’informació útil, sinó també d’orientació i ajuda per a la solució de qüestions purament administratives. D’alguna manera, intentem que els nostres veïns i les nostres veïnes puguen satisfer no només determinades necessitats informatives, sinó també expectatives «cap a dalt», és a dir, apel·lant l'àmbit estatal, europeu o internacional, o «cap avall», acudint a espais locals o de país, sense que això signifique, ni de bon tros, cap renúncia a l’ús cultural, a la nostra identitat diferenciada; ans al contrari, es tracta de potenciar la capacitat mobilitzadora de la nostra personalitat (llengua, cultura i país). Al capdavall, des d’aquesta web institucional pretenem fer efectiva aquella frase de Joan Fuster que deia: «Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres». Salut!

Víctor Mansanet i Boïgues
Alcalde-president
Ajuntament de Simat de la Valldigna