• Inici
  • Ciutadania
  • Agenda 21 i sostenibilitat

Agenda 21 i sostenibilitat

L’Agenda 21 és un procés que incorpora un pla d’acció, l’objectiu del qual és aconseguir un necessari equilibri entre la conservació del medi ambient, dels recursos naturals i el model socioeconòmic. L’Agenda 21 no pretén suprimir els diferents programes sectorials municipals, ni els instruments urbanístics, si no que proposa criteris i accions per a integrar en aquests plans sectorials la variable mediambiental i d’aquesta forma contribuir als objectius de desenvolupament sostenible.

A Simat de la Valldigna, el procés de l'Agenda 21 ha seguit una metodologia dividida en tres parts: el diagnòstic socio-econòmic i ambiental, el Pla d'Acció Local i el Pla de Segiment i Avaluació (fase en la que s'està treballant actualment). Fruit d''aquestos treballs són els documents que es relacionen a continuació.

Tallers de Participació Ciutadana de la Diagnosi Socioambiental
Diagnòstic Socioambiental
Pla d'Acció Local