Fem, reciclatge i Ecoparc

FEM

CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVICI PÚBLIC D’ARREPLEGA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DOMICILIARIS, MITJANÇANT LA MODALITAT DE CONCESSIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.

ORDENANÇA FISCAL DEL CONSORCI RIBERA-VALLDIGNA

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIC DE LA GESTIÓ DE RECOLLIDA DEL  FEM

CALENDARI DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEM I TELÈFON PER A RECOLLIR ELS TRASTOS

TRÍPTIC I NORMES D'ÚS DEL FEM, RECICLATGE I ECOPARC (horari)