Comunicats 28 de febrer de 2022.

1. Es fa saber que ha faltat Carmen Pellicer Hervás, viuda d'Angel Blasco. El velatori serà al seu domicili i el soterrament serà a les 16:30 h a l'esglèsia Sant Miquel de Simat.

2. La Policía Local recorda que demà és dia de canvi d'estacionament. Es prega canviar tots els vehicles al costat correcte del carrer, sobre les 09:00 h del matí.

3. L'Associació de Jubilats i Pensionistes de Simat comunica als socis que a partir de huí, 28 de febrer, cessa en les seues funcions per dimissió irrevocable la Junta Directiva i el seu president.
Es comunica que per causes sanitàries, no s'ha pogut celebrar l'assemblea per a elegir al nou president o Presidenta i la seua Junta Directiva, per tant, correspon als òrgans pertinents de la Federació Provincial la constitució d'una comissió gestora o la convocatòria d'una assemblea general. La directiva eixint agraeix la confiança depositada en ella pels socis i sòcies.