Comunicat del divendres, 11 juny 2021

1. Es fa saber al poble, que la piscina municipal obrirà demà, en horari de 10:00h a 20:00h, ininterrompudament. Els abonaments estan disponibles en l’Ajuntament.

2. L’Ajuntament comunica al poble l’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, la qual suposa l’atribució a aquesta de les competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en els supòsits d’infraccions urbanístiques comeses en el terme municipal.