Comunicat del dimecres, 9 juny 2021

1. L’Ajuntament de Simat informa als treballadors de Règim General Especialitat Agrària interessats a treballar els propers mesos d’estiu, a l’empara del conveni del SEPE amb les Corporacions Locals, que hauran d’estar inscrits com a demandants d’ocupació a l’Oficina Labora d’Alzira, com a màxim amb data 15 de juny.

2. La Comunitat de Regants Font Major i Menor fa saber als socis que el dilluns, dia 14 de juny, es posarà l’aigua al tall. Qui no vullga regar que avise al sequier.