• Inici
  • Ajuntament
  • Ocupació
  • Bases per a la provisió en propietat de dues plaçes d'agent de la policía local, una mitjançant el sistema d´oposició lliure i l'altra pel torn de mobilitat mitjançant sistema de concurs. El termini estarà obert a partir de l'endemà de la publicació de le

Bases per a la provisió en propietat de dues plaçes d'agent de la policía local, una mitjançant el sistema d´oposició lliure i l'altra pel torn de mobilitat mitjançant sistema de concurs. El termini estarà obert a partir de l'endemà de la publicació de le

pdfAnunci bases Policia Local

pdfAprovació_definitiva_anunci_rectificació_anunci_BOP_Bases_policía_local.pdf

pdfPublicació inicial BOP llistat provisional tribunal i assesors

pdfBOPV Llistat definitiu d'admesos, tribunal i data prova del procés de consolidació de Policia localLlistat definitiu d'admesos, tribunal i data prova del procés de consolidació de Policia local

pdfPUBLICACIÓ DE CONVOCATÒRIA TRIBUNAL PER A OBERTURA SOBRES DEL QUART EXERCICI PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL, DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

pdfPUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEL QUART EXERCICI PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL, DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

pdfCONVOCATÒRIA DEL CINQUÉ EXERCICI PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL, DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

pdfPUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEL CINQUÉ EXERCICI PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL, DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

pdfCONVOCATÒRIA DEL RECONEIXEMENT MÈDIC PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL, DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

pdfRECTIFICACIÓ DE LA UBICACIÓ CENTRE MÈDIC A L’ANUNCI CONVOCATÒRIA DEL RECONEIXEMENT MÈDIC PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL, DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

pdfRESULTATS SISÉ EXERCICI PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

pdf   VALORACIÓ DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL A SIMAT DE LA VALLDIGNA