Pla d'Ocupació Local 2017

Per Decret de l’Alcaldia 094/2017, de 3 de març, han estat aprovades les Bases per a la selecció de persones desocupades a l’empara del PLA D’OCUPACIÓ LOCAL de 2017, primera fase, en la categoria professional «Administratiu». El termini de presentació de la sol·licitud de participació de les i els aspirants interessats finalitzarà el proper dia 17 de març.

pdfBases

pdfInstància

pdfAnunci P.O.L.2017, 1a.Fase, Administratiu - Anunci baremació provisional

pdfAnunci P.O.L. 2017, 1a. Fase Administratiu- Baremació definitiva

Per Decret de l’Alcaldia 167/2017, de 18 d’abril, han estat aprovades les Bases per a la selecció de persones desocupades a l’empara del PLA D’OCUPACIÓ LOCAL de 2017, segona fase, en la categoria professional «personal de neteja». El termini de presentació de la sol·licitud de participació de les i els aspirants interessats finalitzarà el proper dia 2 de maig.

Per Decret de l’Alcaldia 256/2017, de 13 de juny, han estat aprovades les Bases per a la selecció de persones desocupades a l’empara del PLA D’OCUPACIÓ LOCAL de 2017, tercera fase, en la categoria professional «personal de neteja». El termini de presentació de la sol·licitud de participació de les i els aspirants interessats finalitzarà el proper dia 26 de juny.

pdfAnunci Decret 256/17- POL 3a.Fase «personal de neteja»

pdfBases POL 3a.Fase «personal neteja»

pdfInstància POL 3a.Fase «personal neteja»