Avalem Joves 2023

pdf  EMPUJU 2023

EMERGE 2023

 

Subvenció destinada a la contractació de persones desocupades de menys de 30 anys per a entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Aquesta subvenció té un import de 35.528,65 euros, per a contratació temporal a jornada completa de persones desocupades menors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat i com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Es concedeixen els següents llocs de treball:

- 1 Peo Horticultura

- 1 Graduat en Dret