Avís sobre la utilització del sofre en pols

Nota premsa sofre gossos