Comunicat 1 de març

Es comunica a totes les persones interessades que en el mes de març es procedirà al cobrament de les següents activitats esportives:
- Manteniment adults
- Dance adults
- Crossfit
Totes aquelles persones que estiguen interessades en continuar assistint a les dites activitats, hauran de passar per les oficines municipals a signar l'autorització de la domiciliació bancària.