Comunicat de dilluns 3 de gener 2022

Els Festers de Sant Antoni fan saber al poble que per la situació actual NO es celebrarà la festa a les dates previstes. Quan millore la mateixa es publicarà la nova data i els festers continuaran demanant la col·laboració del poble.