Comunicat de dimarts 29 d'octubre 2021

Es fa saber al poble que la setmana que ve, des del dimarts dia 2 de novembre fins al divendres 5, l'empresa de l'aigua passarà a mirar les lectures dels comptadors.