Comunicat de dimarts 18 d'octubre 2021

Es fa saber al poble que a partir de dimecres 20 d’octubre hi haurà habilitada una nova zona d’estacionament junt al Calvari.