Comunicat del dijous, 17 de juny de 2021

1. Es fa saber al poble que ha faltat Adela Cervera Català, mare de Pepe Colau. El soterrament serà a les 17:30 h, des del tanatori i fins al cementeri.

2. La Regidoria de Cultura informa que les activitats de grafiti i skate es reprendran a setembre.

3. L’Escola de Música “Mestre Amorós” de Simat comunica que el divendres 18 de juny, a les 19:30 h, al carrer Ausiàs March  es farà una audició d’alumnes de flauta, saxo, trompeta, trombó, Iniciació musical i Llenguatge musical.

4. L’Escola de Música “Mestre Amorós” de Simat informa que el dissabte 19 de juny, a les 19:30 h, al carrer Ausiàs March es realitzarà una audició d’alumnes de guitarra, clarinet, bombardí, tuba, percussió i dos conjunts instrumentals.