Comunicat del dimarts, 8 juny 2021

1. L’Ajuntament de Simat informa als treballadors de Règim General Especialitat Agrària interessats en treballar els propers mesos d’estiu, a l’empara del conveni del SEPE amb les Corporacions Locals, que hauran d’estar inscrits com a demandants d’ocupació a l’Oficina Labora d’Alzira, com a màxim amb data 15 de juny.

2. Es recorda que demà serà l’últim dia per a apuntar-se a les escoles d’estiu. No s’acceptarà cap inscripció fora d’aquesta data.

3. La Comunitat de Regants Font Major i Menor fa saber als socis que el dilluns, dia 14 de juny, es posarà l’aigua al tall. Qui no vullga regar que avise al sequier.