Comunicat del dimarts, 20 d’abril de 2021

1. Es fa saber al poble que l'arquitecta atendrà a la ciutadania, tant de manera presencial com telefònica, en dimarts i dijous, de 12:00 h a 14:00 h. Caldrà demanar cita prèvia telefonant a l'Ajuntament.