Comunicat del dilluns 19 d'abril de 2021

Es fa saber al poble que la tècnica municipal atendrà a la ciutadania, tant de manera presencial com telefònica, en dimarts I dijous, de 12:00 h a 14:00 h.