Comunicat del dijous, 8 d’abril de 2021

1. Es fa saber al poble que el diumenge 11 d’abril i el dilluns 12 d’abril el poliesportiu municipal tancarà a les 13:30 h.