Comunicat del dimecres, 24 de març de 2021

 

1. Es fa saber al poble que ha faltat Vicente Benavent Ferrando, home de Carmen Burguera. El soterrament serà a les 17:00 h, a l’església Sant Miquel i estarà al tanatori de Simat.

2. Hui s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província, les bases per a les ajudes Parèntesi, que suposa l’inici del termini de presentació de sol·licituds establert en 20 dies hàbils, és a dir, podran ser presentades fins al 26 d’abril.