Homenatge regidors repus4

Foto salo plens republica

 

L'AJUNTAMENT DE SIMAT RET HOMENATGE ALS REGIDORS I ALCALDES REPUBLICANS

Divendres, 15 d’abril de 2016, se celebrà, en el Salo de Plens de l’Ajuntament, un acte d’homenatge als regidors i alcaldes republicans. Es tracta, segons l’alcalde, Víctor Mansanet, de “rememorar la labor realitzada des de l’Ajuntament, en aquella època, pels edils de qualsevol ideologia que van ser elegits legalment i democràticament representants de la ciutadania en el Consistori”.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORENota informativa homenatge als regidors i alcaldes republicans

Cartell homenatge SimatDECLARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LA REPÚBLICA

El 14 d’abril de 2016 es compleixen 85 anys de la proclamació de la II República, el primer règim que va establir una vertadera democràcia a l’Estat espanyol. Durant aquest període històric (1931-1939), s’instaurà el sufragi universal, es reconegué el dret al vot de les dones, s’impulsà la creació d’escoles públiques, es van aprovar els estatuts d’autonomia de Catalunya i Euskadi, la llei del divorci, el matrimoni civil i es va promoure la Reforma Agrària. A més a més, s’aplicaren mesures per millorar la situació laboral de la classe treballadora, s’intentà modernitzar l’exèrcit i, al remat, es van assentar les bases de l’Estat de Benestar.

TPL_COM_CONTENT_READ_MOREHomenatge als regidors, regidores i alcaldes republicans

JLS 

 

Entre els seus objectius principals està combatre la violència de gènere contra la dona, el tràfic de treballadors i els robatoris al camp

El 9 d’abril de 2016 es va constituir a l’Ajuntament la Junta Local de Seguretat, un organisme que permetrà la col·laboració dels sectors socials i institucionals en la planificació de la seguretat ciutadana del municipi, la qual cosa “ha d’incidir necessàriament en una major protecció dels drets i llibertats públiques dels veïns i de les veïnes”, segons ha declarat l’alcalde, Víctor Mansanet, qui presideix la dita Junta.

TPL_COM_CONTENT_READ_MOREL’Ajuntament de Simat crea la Junta Local de Seguretat

Subcategories