Senda de Palomara

 

SENDA DE PALOMARA

grupal

pdfBarranc de Palomara

L’alumnat/treballador del T.O. Ecosimat IV dins de la llavor que està portant a cap ha obert una nova senda al Barranc de Palomara d’un alt valor mediambiental per la gran diversitat d’espècies, entre les que destaca la presència excepcional d’un xicotet surar.

1.abans d inici

 

3.treballs 3

 

4.treballs 1

 

La senda ja es pot transitar i en aquests moments s’estan realitzant tasques de neteja i desbrossament per fer-la circular des de 3 punts diferents. Una vegada finalitzats els treballs es procedirà a la seua senyalització.

8. treballs 2

9.surera finalitzacio

 

10. finalitzacio 1