Campanya de desratització, desinsectació i desinfecció

Logo Simat

Campanya de desratització, desinsectació i desinfecció en edificis claveguerams del municipi de Simat de la Valldigna.

 Subvencionada per la Diputació de València per un valor de; 1.234,20€ 

1