1. Es fa saber al poble, que el número premiat de la rifa de l'escola és el 730.