04.2013.cami xara 2

Simat de la Valldigna és un municipi que té una gran quantitat de camps i de terres per a treballar. Per això, part de la població es dedica al sector primari, és a dir, a l'agricultura i, per tant, l'objectiu d'esta secció es basa en resoldre alguns dubtes que planteja la població i apropar este sector a tota la ciutadania. 

Què és el Pla Local per a Cremar?

El Pla Local per a Cremar regula la realització de cremes de restes de poda i cultius, així com de marges i altres en el nostre terme municipal, assignant, segons quina zona, uns dies per a poder realitzar les cremes i garantir una més eficaç prevenció dels incendis forestals, a més a més de donar una major comoditat als llauradors a l'hora de realitzar aquesta tasca, ja que suprimeix la sol·licitud prèvia que es feia fins ara i ho deixa amb tan sols la comunicació a l'Ajuntament. El Pla Local per a Cremar afecta tot el Terme Municipal de Simat, dividint aquest en dues zones, cadascuna d'aquestes zones se li assignen uns dies per a poder cremar així com un horari. En el Pla Local per a Cremar queden establertes les normes i mesures de seguretat que més endavant exposarem.

                                                            Del 17 d'octubre al 31 de maig                                   De l'1 de juny al 16 d'octubre

Zona A (de dimecres a dissabte):          Des de la sortida del sol fins les 13:30h                     Des de la sortida del sol fins les 11:00h     

Zona B (de diumenge a dimarts):          Des de la sortida del sol fins les 13:30h                     Des de la sortida del sol fins les 11:00h

(Aquest pla queda anul·lat, sempre que el Centre de Coordinació d'Emergències decrete el nivell 3 d'alerta contra el risc d'incendis forestals).

Punts d'informació del nivell d'alerta:  http://www.112cv.gva.es/   al telèfon:112  //  Policia Local Simat de la Valldigna: 606 984 751.

 

Zones en què es divideix el terme municipal

ZONA A: Àrea Nord de la CV-600 i CV-675             ZONA B: Àrea Sud de la CV-600 i CV-675, Pla de Corrals i Les Foies

 pla

pdfPla_de_crema_local.pdf

 

Mesures de precaució generals

En els dies en els que l'índex de PREVIFOC indique perill extrem, quedaran anul·lades totes les cremes. (Punts d'informació del nivell d'alerta:  http://www.112cv.gva.es/   al telèfon:112  //  Policia Local Simat de la Valldigna: 606 984 751). No es permet, en cap circumstància, la pràctica de cremes en camins, desaigües i riberes de domini públic. En tots els terrenys forestals queden prohibides, com a mesura de precaució general, les següents accions:

 • Tirar mistos i burilles de cigars enceses.
 • Encendre foc amb la finalitat de cuinar o calfar-se fora dels llocs expressament autoritzats per a tal efecte.
 • La instal·lació o manteniment de dipòsits o abocadors de residus sòlids que imcomplisquen les condicions legalment establertes per a la seua instal·lació.
 • Tirar fem i deixalles en tot el Terme Municipal. Tirar coets, globus o artefactes de qualsevol classe que tinguen foc o pogueren provocar-lo.

 

Normes a seguir per a cremar

 1. No es podrà cremar els dies de ponent i si, una vegada començada la crema, apareix el ponent, es suspendrà immediatament l'activitat i s'haurà d'apagar el foc. Tampoc es podrà cremar els dies declarats de perill extrem per la Conselleria de Medi Ambient.
 2. No es podrà abandonar la vigilància de la zona de crema fins que el foc estiga totalment apagat i hagen passat dues hores sense que s'hi observen brases.
 3. Prèviament a la crema, caldrà netejar de borsa i matoll una faixa d'amplària suficient no inferior en cap cas als dos metres al voltant d'on es vulga realitzar la crema.
 4. Les cremes solament es podran fer dins dels horaris establerts al Pla Local per a cremar, que es detallen al calendari de crema.
 5. L'interessat haurà de prendre totes les mesures que considere oportunes i, en tot cas, serà el responsable dels danys que cause.
 6. Quan l'acumulació siga de llenya, restes agrícoles o restes de matolls, aquest no podrà realitzar-se ni en els camins forestals, ni en una franja de 10 metres d'amplada a cada costat dels mateixos.
 7. Tota persona que advertisca l'existència o l'inici d'un incendi forestal haurà de donar compte del fet.