Calendari fiscal

QUÈ HEM DE PAGAR I QUAN?

Període voluntari

Des de l'1 de març fins al 30 d'abril

 • vehicles de tracció mecànica
 • taxa de fem i guals
 • aigua potable 2n. semestre

Des del 15 de juliol fins al 30 de setembre

 • béns immobles: urbana i rústica
 • activitats econòmiques
 • aigua potable 1r. Semestre

Des de l'1 de juny fins al 31 de juliol

 •  Taxa de tractament de residus
 

Rebuts domiciliats (Data del càrrec en el compte bancari)

 2 maig 2016

 • vehicles de tracció mecànica
 • taxa de fem i guals
 • aigua potable 2n. semestre 2015

 

 1 octubre 2016

 • béns immobles: urbana i rústica
 • activitats econòmiques
 • aigua potable 1r. semestre 2016

 

1 juliol 2016 i 1 agost 2016

 • Taxa de tractament de residus