TURISME

informació turística
guies | documents | visites | galeria

Actualitat

Informació del poble

Ocupació i AEDL

Processos Selectius

 

Consulta participativa

Logo Websimatturisme

D’acord amb el nou Pla Provincial d'Obres i Serveis (PPOS), aprovat per la Diputació de València segons les bases publicades al Butlletí Oficial de la Província (BOP), Simat rebrà 120.410,07 euros de subvenció per a invertir en actuacions de caràcter públic.
L’equip de govern municipal, en la seua política de consultes sobre qüestions d’interés general que afecten l’economia, les obres, serveis i persones de la nostra comunitat veïnal, formula a la ciutadania, a tall de suggeriment, orientació o petició, la pregunta següent:

EN QUÈ VOLDRIA QUE S’INVERTIREN ELS DINERS DE LA SUBVENCIÓ DEL PPOS DE 2016, DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL?*

*Es recomana, per qüestions d’operativitat i eficàcia, que es conteste entre un mínim de 2 propostes i un màxim de 5 per persona.