Comunicat del dimecres, 9 d' agost 2017

1. S’ ha trobat la policia local matí un gos per la zona de la fontarda, es de raça braco si algú l' ha perdut li inetresa adoptar-lo que es pose en contacte amb la policia local de Simat. Tel: 962810007 Mòbil: 606984751