Comunicat del dimarts, 13 juny 2017

1. L'Ajuntament informa que ja estan disponibles els abonaments per a la piscina municipal, que obrirà el dissabte 17 de juny.

2. S’informa a les persones desocupades del municipi interessades en participar en el PLA D’OCUPACIÓ LOCAL de 2017, tercera fase, en la categoria professional «Personal de Neteja», que podran presentar la sol·licitud fins al proper dia 26 de juny, d’acord amb les bases i instància aprovades. Més informació a l’Ajuntament i la pàgina web.

3. L’Ajuntament de Simat informa als treballadors de Règim General Especialitat Agrària interessats a treballar els propers mesos d’estiu, a l’empara del conveni del SEPE amb les Corporacions Locals, que hauran d’estar inscrits com a demandants d’ocupació a l’Oficina Servef d’Alzira, com a màxim amb data 15 de juny.

4. L’Ajuntament informa que fins al dilluns 19 de juny, els interessats en participar en la convocatòria per a participar en el programa de pràctiques formatives «La Dipu et Beca 2017», podran inscriure’s a l’Ajuntament, segons les bases aprovades per Decret 246/2017 de 8 de juny.

5. L'Ajuntament de Simat anima a la gent del poble, a apuntar-se al Voluntariat Ambiental de Prevenció d'Incendis Forestals que es realitzarà pel terme municipal a partir del dia 1 de juliol. les persones interessades es poden apuntar en l'ajuntament fins el dia 20 de juny.