Comunicat del dijous, 4 febrer 2016

1. Es fa saber al poble que ha faltat Maria Magdalena Pellicer Blasco. El velatori està instal·lat en el C/ l’Església núm. 6, i la missa i el soterrament es farà en Benifairó a les 17:00h.

2. L’Ajuntament de Simat comunica, que totes les persones o empreses, empadronades en el municipi, que estiguen interessades en participar en l’adjudicació de la gestió del bar dels Jubilats, poden presentar la sol·licitud, fins al dia 15 de febrer d’enguany, segons el model que se’ls facilitarà en el mateix Ajuntament, junt amb la corresponent informació.