Comunicat del divendres, 19 de febrer de 2021

1. Es fa saber al poble que el pròxim diumenge, 21 de febrer, es tallarà la llum de 8:00 h a 9:30 h, a l’avinguda Jaume I, carrer del Barranquet, carrer Joan Martorell, carrer Major, carrer Mariano Benlliure, carrer del Pou, carrer Sant Roc, plaça Font Gran, carrer Ramiro Calatayud i passeig 9 d’Octubre.