Comunicat del divendres, 23 d’octubre de 2020

1. Es fa saber al poble que s’han deixat vidrioles als diferents establiments del municipi per col·laborar amb el dia del Domund.