Comunicat del dijous, 31 octubre 2019

1. Es fa saber al poble, que s’han perdut unes claus per la zona de la Font Menor. Es prega a qui se les trobe, que les porte a l’Ajuntament.

2. L'Ajuntament de Simat, com tots els anys a la festivitat de «Tots Sants», demana al poble, que sempre que siga possible, es desplace a peu al cementeri per a evitar problemes d'accés.

3. La Policia Local recorda que demà es dia de canvi d'estacionament. Es prega que es canvien els cotxes al costat corresponent el més aviat possible.

4. La Regidoria de Cultura i Festes convida al poble, a gaudir de les activitats organitzades per a una «Nit de Bruixes», demà divendres, a partir de les 16:30h.