Comunicat del dilluns, 28 octubre 2019

1. Es fa saber al poble, que el dia 30 d’octubre, hi haurà una parada de flors naturals en el mercat.

2. Es fa saber als interessats en participar en la licitació del CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL BAR DE LA LLAR DELS JUBILATS, poden passar per l’Ajuntament a informar-se, o accedir a la web. El termini per a presentar la documentació finalitza el 30 d’octubre.

3. Es fa saber al poble, que al llarg de la setmana, passarà per les cases, personal degudament identificat, de l’empresa Macsa, per a fer la lectura dels comptadors d’aigua.