Comunicat del dilluns, 7 octubre 2019

1.Es fa saber al poble, que el mercat es farà demà.

2.Es fa saber al poble, que ha faltat Juan Oltra Langa, «El Cartero», home de Pepa, pare de Juan i de Raül. El vetlatori està instal·lat al Tanatori «La Vall» de Tavernes de la Valldigna, i l’enterro serà a les 18:00h, a l’església Sant Miquel Arcàngel de Simat.

3.Es fa saber al poble, que ha faltat Salvador Ahulló Martínez, viudo d’Amparo Beltran, pare d’Amparo Ahulló i sogre de Fredi. El vetlatori està instal·lat al Tanatori de Simat, i l’enterro serà a les 17:00h, a l’església Sant Miquel Arcàngel de Simat.