Comunicat del dijous, 9 agost 2018

1. Es fa saber al poble, que la setmana que ve, el mercat es farà en dimarts.