• Inici
  • Actualitat
  • Entitat col·laboradora amb la gestió de problemes de recepció de la TDT, degut al 4G

Entitat col·laboradora amb la gestió de problemes de recepció de la TDT, degut al 4G

Llega800 Triptico-3

Llega800 Triptico-2

 

El 30 de juny finalitza el termini per a sol·licitar actuacions gratuïtes, per part dels usuaris de la TDT, que pogueren estar afectats.

 

Més informació: https://www.llega800.es/

 

L’Ajuntament informa que el servei de telefonia mòbil de 4a. Generació (4G a la banda de 800 MHz), pot produir afectacions a la recepció de televisió digital terrestre ( TDT). Per solucionar aquestes afectacions i garantir que la posada en servei de les estacions base de telefonia mòbil no afecte la TDT, l'entitat LLEGA800 porta a terme les actuacions tècniques necessàries en les instal·lacions de recepció dels usuaris de TDT. Aquestes actuacions són de caràcter gratuït per als ciutadans afectats.

D'acord a l'Ordre Ministerial que regula aquest procés, el termini per a sol·licitar les actuacions en cas d'afectació per part dels usuaris de TDT, és de sis mesos des de la data de posada en servei de les estacions de telefonia mòbil.

Mitjançant la present comunicació li informem que ja està vençut el termini habilitat de 6 mesos, des de l'encesa de l’estació situada al seu municipi, per resoldre incidències en la recepció de la TDT sense cost per a la ciutadania. No obstant això, s'informa que el 30 de Juny finalitzarà definitivament el termini per a sol·licitar les actuacions gratuïtes, per part dels usuaris i usuàries de la TDT, per les possibles afectacions ocasionades per les estacions a què es refereix el paràgraf anterior.

En el futur, en el seu municipi es podrien obrir noves estacions base de telefonia mòbil, en la banda de 800 MHz, si així ho considerassen necessari els operadors per millorar aquest servei; en aquest cas, es tornaria a informar a l’Ajuntament i s'atendrien de forma gratuïta les incidències que es produïren, obrint-se un nou termini de sis mesos des de la data de connexió.

En cas de qualsevol dubte o de requerir informació més detallada sobre les estacions del municipi, pot telefonar al número gratuït de l'Oficina Tècnica d'Ajuntaments de LLEGA800: 900 831 902, on se li facilitarà tota la informació referent a les possibles afectacions ocasionades per estacions base de telefonia mòbil al municipi o en municipis limítrofs. Si els veïns i les veïnes del volen posar-se en contacte amb LLEGA800, podeu telefonar al 900 833 999.