• Inici
  • Actualitat
  • Trampeig massiu en fruitals i varietats extraprimerenques de cítrics

Trampeig massiu en fruitals i varietats extraprimerenques de cítrics

800px-naranjos en granada-listado-173x130

 

Trampeig massiu en fruitals i varietats extraprimerenques de cítrics

La Conselleria de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural facilitarà als agricultors, fins el 50% del producte necessari, per al tractament per procediments terrestres contra la Ceratitis capitata Wied, anant a càrrec de l’agricultor les despeses de l’aplicació i la compra de l’altre 50% del producte, per a les següents varietats extraprimerenques de cítrics:
Marisol, Clausellina, Clemenrubí, Basol, Oronules, Arrafatina, Hashimoto, Beatriz, Loretina, Clemenpons, Esbal, Oroval, Satsuma Owari, Clemennapo, Mioro, PRI-23, Iwasaki, Primasole i Okitsu, així com per a fruites d’os, figueres, kaki i raïm de taula.

L’agricultor que tinga un conreu de fruites o varietats de cítrics com els que s’han esmentat anteriorment, ha de passar per les oficines municipals, en horari de 9:00 a 14:00 h, fins al dia 22 de juny, amb la finalitat de manifestar l’interés de ser beneficiari dels productes que calen per al trampeig massiu en fruitals i els cítrics indicats anteriorment, i hauran d’aportar-hi la documentació següent:

DNI, nom i cognoms de l’agricultor, data de sol·licitud, terme municipal en què es troba l’explotació i/o paratge, número del polígon, parcel·la i recinte SIGPAC, superfície (en hectàrees), edat de la plantació, espècie de fruiter i/o varietat, factura o albarà de compra recent de qualsevol producte o mètode de trampeig massiu de producte fitosanitari degudament inscrit en el registre del MAGRAMA i que ha de representar, almenys, el 50% de les necessitats de conreu.

El producte fitosanitari que han de lliurar els agricultors sol·licitants, una vegada siga aprovada per la Conselleria d’Agricultura la comanda, serà Detalmetrina en trampes, a raó de 25 per hectàrea.