Ocupació i AEDL

Procés d'estabilitazió de l'ocupació temporal.

Llistat provisional d'admesos/es i exclosos/es:

pdfBOPV 119 Estabilització: Tècnic Turisme (21/06/2023)

pdfBOPV 119 Estabilització: Peó Cementeri (21/06/2023)

pdfBOPV 119 Estabilització: personal usos multiples escola (21/06/2023)

pdfBOPV 119 Estabilització: personal usos multiples biblioteca (21/06/2023)

pdfBOPV 119 Estabilització: Director/a escoleta (21/06/2023)

pdfBOPV 119 Estabilització: AODL (21/06/2023)

pdfBOPV 119 Estabilització: Agent brigada muncipal (21/06/2023)

pdfBOPV 119 Estabilització: Peó neteja (21/06/2023)

pdfBOPV 119 Estabilització: Tècnic superior d'educació infantil (21/06/2023)

Procés selectiu per cobrir en propietat una plaça vacant d’arquitecte/a municipal.

pdfAnunci puntuació final del procés d'arquitecte/a

pdfAnunci inici Fase concurs del procés d'arquitecte/a

pdfAnunci Llistat d'aprovats 3r examen del procés darquitecte/a

pdfAnunci Llistat d'aprovats 2n examen i data 3r examen

pdfAnunci Revisió del primer examen

pdfACTA nº3 Resposta a les al·legacions i correcció de notes primer exercici

pdfACTA nº2. Llistat d'aprovats primer examen i data del segon examen

pdfACTA nº1 Constitució tribunal i celebració 1er exercici

pdfAnunci llistat d'aprovats 1r examen i data 2n examen

pdf1r Examen arquitecte/a (castellà) corregit

pdfAnunci del tribunal del concurs-oposició d'arquitecte/a municipal - Obertura de sobres

pdf BOP Publicació definitiva llistat persones admeses i excloses i data primer examen.

pdf BOPV Publicació provisional llistat admesos i exclosos oposició d'arquitecte/a municipal

Procés selectiu de dos places d’Agent de la Policia Local, mitjançant el sistema d’oposició lliure.

(14/07/2023) Anunci publicació resultats quarta prova test

pdfAnunci publicació resultats quarta prova test

pdfRespostes qüestionari tipus test oposició policia local

 (21/06/2023) Anunci resultats psicotècnic i data de la quarta prova tipo test

pdf Anunci publicació resultats psicotècnic i quarta prova test

(05/06/2023) Anunci entrevista prova procés Policia Local 

pdf Anunci entrevista prova procés Policia Local

(28/04/2023) Anunci publicació dels resultats de la segona prova.

pdf02_Anunci_publicació_resultats_segona_prova_procés_Policia_Local.pdf

(15/03/2023) Anunci publicació dels resultats del 1r exercici i data del segon exercici. 

pdfAnunci publicació resultats 1a prova i convocatòria segona

(08/02/2023) Anunci de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre l'aprovació definitiva de la relació de persones admeses i excloses per a la cobertura de dos places d’agent de la Policia Local.

pdfPublicació llistat definitiu de persones admeses i excloses dos places Policia Local i data primera prova

(03/11/2022) Anunci sobre aprovació provisional de la llista de persones admeses i excloses i designació del tribunal qualificador del procés de selecció per a la provisió definitiva de tres places d'agent de Policia Local. 

pdfPublicació llistat provisional admesos i exclosos CO policia local

 

(29/12/2022) Publicat al BOE la resolució de 19 de desembre 2022 referent a la convocatòria per a proveir vàries places de personal laboral fix mitjançant el sistema de concurs en torn lliure

pdfBOE RECTIFICACIÓ 29/12/2022

(14/11/2022) Bases generals i especifiques del procés d'estabilitizació de l'ocupació temporal. 

pdfBOPV 19-12-2022. Bases específiques grups AP.

pdfAnunci suspensió procés d'estabilització - BOE-A-2022-21158

pdfANUNCI - Suspensió del termini de presentació d’instàncies de la convocatòria del procés d’estabilització

pdfPublicació Boleti Oficial de l'Estat

pdf Bases_generals_del_procès_estabilització.pdf

pdfBases_específiques_procés_destabilització_de_locupació_temporal.pdf

(17/08/2022) Rectificació errada a les bases per cobrir en propietat una plaça vacant d'Arquitecte/a municipal.

pdf 20220817_Publicació_Anunci_decret_rectificació_error_material_bases_plaça_Arquitecte.pdf

L'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) és un servei públic i gratuït que l'Ajuntament posa a la disposició dels ciutadans com a eina àgil i flexible capaç de mobilitzar els recursos externs i interns, humans i financers i coordinar tots aquells esforços que es realitzen per a potenciar el desenvolupament i creixement soci-econòmic, i la generació d'ocupació en el municipi.

(19/07/2022) Anunci de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre bases per cobrir en propietat una plaça vacant d'Arquitecte/a municipal, inclosa en l'oferta d'ocupació de l'any 2021.

pdf Anunci_publicacio_bases_arquitecte_BOP.pdf

 (23/05/2022) Anunci sobre bases i convocatòria que regiran el procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'auxiliar administratiu

pdfBases publicades al BOPV

(17/01/2022) CONVOCATÒRIA DEL TRIBUNAL PER A LA VALORACIÓ DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

pdf   VALORACIÓ DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL A SIMAT DE LA VALLDIGNA

(12/01/2022) PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEL SISÉ EXERCICI PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA.

pdfRESULTATS SISÉ EXERCICI PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

(21/12/2021) T’AVALEM SIMAT NATURA JOVE PROFESSOR l’ESPECIALITAT (AGAR0309+AGAR0208) ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSEVACIÓ I MILLORA DE MONTES+ REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLS

pdfACTA SEGONA FASE (ENTREVISTA) PERSONAL PROFESSOR l’ESPECIALITAT ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSEVACIÓ I MILLORA DE MONTES+ REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLS EXPEDIENT: FOTAV/2021/36/46

(21/12/2021) T’AVALEM SIMAT NATURA JOVE DIRECTOR AMB REQUISIT PER A LA DOCÈNCIA

pdfACTA SEGONA FASE (ENTREVISTA) PERSONAL DIRECTOR AMB REQUISIT PER A LA DOCÈNCIA EXPEDIENT: FOTAV/2021/36/46

(21/12/2021) T’AVALEM SIMAT NATURA JOVE PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU

pdfACTA SEGONA FASE (ENTREVISTA) PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU EXPEDIENT: FOTAV/2021/36/46

(20/12/2021) Publicació rectificació ubicació reconeixement mèdic plaça agent Policia Local

pdfRECTIFICACIÓ DE LA UBICACIÓ CENTRE MÈDIC A L’ANUNCI CONVOCATÒRIA DEL RECONEIXEMENT MÈDIC PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL, DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

(17/12/2021) Publicació convocatòria reconeixement mèdic plaça agent Policia Local

pdfCONVOCATÒRIA DEL RECONEIXEMENT MÈDIC PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL, DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

(13/12/2021) Publicació resultats cinqué exercici plaça agent Policia Local

pdfPUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEL CINQUÉ EXERCICI PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL, DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

(05/12/2021) Anunci publicació cinqué exercici plaça agent Policia Local

pdfCONVOCATÒRIA DEL CINQUÉ EXERCICI PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL, DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

(26/11/2021) Anunci publicació quart exercici plaça agent Policia Local

pdfPUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEL QUART EXERCICI PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL, DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

(22/11/2021) Obertura sobres 4rt exercici plaça en propietat agent Policia Local Simat

pdfPUBLICACIÓ DE CONVOCATÒRIA TRIBUNAL PER A OBERTURA SOBRES DEL QUART EXERCICI PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL, DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

(17/11/2021) L’Ajuntament de Simat, en el marc dels programes ECOVID, EMDONA i EMPUJU 2021, informa a les persones interessades en participar de l'inici del procés de selecció per tal de dur endavant els esmentats projectes

pdfECOVID, EMDONA i EMPUJU 2021, condicions i requisits del prcés de selecció

(17/11/2021) L’Ajuntament de Simat, en el marc del programa T’AVALEM del present exercici, informa a les persones interessades a participar com alumnat-treballador de l'inici del procés de selecció per tal de dur endavant el projecte T’AVALEM SIMAT NATURA JOVE

pdfT'AVALEM 2021, condicions i requisits del prcés de selecció

(08/11/2021) Publicació del anunci dels resultats del tercer exercici per a la provisió d'una plaça d'agent de la Policia Local i convocatòria del quart

pdfPUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEL TERCER EXERCICI PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL, DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA I ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DEL QUART EXERCICI

(02/11/2021) Publicació del anunci dels resultats de la segona prova per a la provisió d'una plaça d'agent de la Policia Local i convocatòria de la tercera

pdfPUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEL SEGON EXERCICI PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN EL MARC D’UN PROCÉS EXTRAORDINARI DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL, DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA I ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DEL TERCER EXERCICI

(18/10/2021) Publicació dels resultats del primer exercici per a la provisió en propietat d’una plaça d'agent de la Policia Local i anunci de convocatòria del segon exercici
(20/09/2021) Anunci del llistat definitiu d'admesos, tribunal i data de la primera prova del procés de consolidació de Policia local

(30/06/2021) Aprovació de llistat provisional d'admesos i exclosos nomenament provisional del tribunal qualificador i dels asessors del procés selectiu per a la provisió en propietat d´una plaça d’agent de Policia Local d’aquest Ajuntament, mitjançant sistema de concurs-oposició, per procediment de consolidació.

pdfPublicació inicial BOP llistat provisional tribunal i assesors

(23/06/2021) Programa de pràctiques formatives «Simat et beca»

El termini per a presentar les sol·licituds finalitzarà el 28 juny 2021

(26/03/2021) Procés selectiu per a cobrir dos places d'agent de la Policia Local; una per torn lliure mitjançant oposició i altra pel torn de mobilitat mitjançant concurs.
01.BOP 20.10.2020 Publicació bases TLL i TM

02.2020.12.03 Publicació bases BOE

03.2020.11.10 Aprovació def. anunci rectificació anunci BOP Bases policia local

04.4.2.2021 Publicació BOP modificació bases per incloure vacants

05.09.03.2021.Publicació BOE modificació per incloure vacants

06.Anunci DOGV de modificació i obertura del termini

Annex V

Annex IV

A tindre en compte:

-          El termini per a la presentació d´instàncies serà des del 26 de març de 2021 fins al 27 d´abril de 2021 (ambdós inclosos).

-          L´Annex V sols s’haurà d´emplenar en el cas de presentar-se al torn de mobilitat.

(16/03/2021) Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'Agent de Policia Local, mitjançant sistema de concurs oposició, per procediment de consolidació
El termini per a la presentació d´instàncies serà des del 17 de març de 2021 fins al 19 d´abril de 2021 (ambdós inclosos).

pdfPublicació bases BOP

pdfPublicació BOE

pdfPublicació DOGV

pdfANNEX VI

pdfANNEX VII

(09/03/2021) Provisió en comissió de serveis d'una plaça d'Agent de Policia Local

pdfAnunci plaça d'Agent Policia Local- comissió de serveis

(Actes puntuació final FOTAE/2020/55/46)

pdfActa puntuació final Docent

pdfActa puntuació final Auxiliar Administrativa

pdfActa puntuació final Director

(23/12/2020) Actes del procés de selecció EMPUJU Simat

pdfActa EMPUJU Dret/ADE

pdfActa EMPUJU Peó Agropecuari

(22/12/2020) Actes resolució al·legacions baremació personal FOTAE/2020/55/46

pdfActa resolució al·legacions i convocatòria entrevista Auxiliar Administratiu

pdfActa resolució al·legacions i convocatòria entrevista Director_Cap

pdfActa resolució al·legacions i convocatòria entrevistes Docent Forestal

(18/12/2020) Anunci de la baremació i entrevista Pla d'Ocupació Local 2020

pdfAnunci de la baremació i entrevista Pla d'Ocupació Local 2020

(16/12/2020) Llista provisional admesos i exclosos i nomenament membres Tribunal Qualificador

pdfResolució llista provisional admesos i exclosos i nomenament membres Tribunal Qualificador

(09/12/2020) Bases convocatòria Pla d'Ocupació Local 2020 (periodisme)

pdfBases Pla d'Ocupació Local_borsa_periodisme

(24/11/2020) Programa Taller d'Ocupació: ECOSIMAT II: CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I FORESTAL

El periode de presentació de sol·licituds del personal del taller d'ocupació será de 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la seua publicació, en este cas, concretament del 25/11/2020 a l'1/12/2020. El de l'alumnat no està obert, serà provisionalment del 2 al 9 de desembre 2020. Del 25 al 30 de novembre, els interessats en participar s'hauran d'nscriure al Labora o a l'Ajuntament.

pdfComunicació oferta

pdfBases de selecció de personal

pdfAnnex I: Relació de llocs de treball

pdfBases per a la selecció de l'alumnat

pdfAnnex I: Places d'alumnes

(11/11/2020) Anunci rectificació Bases Policia Local

pdfAprovació_definitiva_anunci_rectificació_anunci_BOP_Bases_policía_local.pdf

(21/10/2020) Bases per a la provisió en propietat de dues plaçes d'agent de la policía local, una mitjançant el sistema d´oposició lliure i l'altra pel torn de mobilitat mitjançant sistema de concurs. El termini estarà obert a partir de l'endemà de la publicació de les bases al DOGV.

pdfAnunci bases Policia Local

(02/03/2020) Acta definitiva professor PRL

pdfACTA_DEFINITIVA_PROFESSOR_PRL.pdf

(25/02/2020) Acta baremació professor PRL

pdfActa baremació professor PRL

(17/02/20) Selecció professor PRL

pdf01_comunicacion_oferta_PRL.pdf

pdf02_Annex_I_Relació_de_lloc_PRL.pdf

pdf03_bases.pdf

(27/01/20) Acta definitiva de baremació professor forestal

pdfA20200127_Acta_Acta_20200124_Acta_definitiva_de_baremación_PROFESSOR_FORESTAL2_--1_firmado_1_CAMILO.pdf

(21/01/20) Acta baremació professor FOTAE/2019/17/46

pdf20_Acta_baremacion_PROFESSOR_sin_entrevista.pdf

(10/01/2020) Docent per al programa Taller d'Ocupació FOTAE/2019/17/46, Ecosimat I, conservació i recuperació de patrimoni Natur, de Simat de la Valldigna

Edicte

pdfEDICTE.pdf

Personal docent

pdfComunicació_oferta_pública_docupació.pdf

pdfBases_personal_directiu_docent_i_auxiliar_ad.pdf

pdfAnunci_EMCORP_2019.pdf

pdfAutobaremació_Annex_IV.pdf

pdfCurriculum_Annex_III.pdf

pdfSollicitud_annex_II.pdf

(09/01/2019) Acta definitiva de baremació professor forestal

pdfActa_definitiva_de_baremación_PROFESSOR_FORESTAL.pdf

(08/01/2019) Acta definitiva de baremació director CAP

pdf21.2.C_Acta_definitiva_de_baremació_DIRECTOR__CAP.pdf

(08/01/2019) Acta definitiva de baremació administratiu FOTAE2019-17-46

pdfActa_definitiva_de_baremación_administratiu_FOTAE2019-17-46.pdf

(23/12/2019) Acta provisional de baremació professor

pdfActa_provisional_de_baremación_PROFESOR.pdf

(19/12/2019) Actes de baremació director+CAP i auxiliar administratiu FOTAE/2019/17/46

pdfActa baremació director+CAP

pdfActa baremació auxiliar administratiu

(17/12/2019) Acta de selecció d'alumnes FOTAE/2019/17/46

pdfActa selecció d'alumnes

(09/12/2019) ET FORMEM 2a. FASE «FETF2 2019/11/46», acta de baremació alumnat

pdfActa baremació

(02/12/2019) ET FORMEM 2a. FASE «FETF2 2019/11/46»

pdfBases_generales_selecció_ALUMNADO_ET_FORMEM.pdf

(29/11/2019) Programa Taller d'Ocupació FOTAE/2019/17/46, Ecosimat I, conservació i recuperació de patrimoni Natur, de Simat de la Valldigna

Edicte

pdfEdicte

Personal directiu docent i auxiliar administratiu

pdfBases personal directiu docent i auxiliar administratiu

pdfComunicació convocatòria

pdfAutobaremació Annex IV

pdfSol·licitud annex II

pdfCurriculum_Annex_III.pdf

Alumnes

pdfBases selecció alumnes

(25/10/2019) Actes del procés de selecció dels Programes «EMCUJU» i «EMPUJU»

pdfEMCUJU_DRET.pdf

pdfEMCUJU_ESPORT.pdf

pdfEMCUJU_PERIODISME.pdf

pdfEMPUJU_ADMINISTRATIU.pdf

pdfEMPUJU_PEONS.pdf

(02/10/2019) Programes «EMCUJU 2019»I «EMPUJU 2019»

pdfBan_EMPUJU.pdf

pdfBan_EMCUJU.pdf

(08/07/2019) Borsa d'ocupació temporal. Encarregat del cementeri. 

pdfANUNCI_LLISTA_DEFINITIVA_BORSA_DAGENT_DE_LA_BRIGADA_ENCARREGAT_DEL_CEMENTERI_MUNICIPAL.pdf

 

LA DIPU ET BECA 2019

Acta de la Comissió Avaluadora relativa a la proposta d'adjudicació de les beques del «Programa de pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València»

pdfProposta_adjudicació_Dipu_et_beca_2019.pdf

(01/07/2019) Anunci dels resultats de l'exercici del procés de selecció per a la constitució de la borsa d'ocupació d'encarregat del cementeri municipal

pdfAnunci Resultats Exercici Encarregat Cementeri Municipal

LA DIPU ET BECA 2019

(17/06/2019) Bases per a la concessió de beques de formació: «Programa de pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València»

pdfBases Dipu et beca 2019

(03/06/2019)  ACTA ADMINISTRATIU I DIRECTOR PUNTUACIÓ FINAL ET FORMEM «FETFO 2019/37/46»

pdfACTA_ADMINISTRATIVO_SIMAT_DE_LA_VALLDIGNA_SIGNADA.pdf

pdfACTA_PUNTUACIÓN_ENTREVISTA_DIRECTOR_SIGNAT.pdf

(30/05/2019)  ACTA RESOLUCIÓ ET FORMEM «FETFO 2019/37/46»

pdfActa_resolución_reclamaciones_y_propuesta_contratación_profesor_AGAR_def_30_05_19.pdf

pdfACTA_reclamaciones_todos_SIMAT_firmado_def_30_05_19.pdf

(27/05/2019)  ACTA BAREMACIÓ ET FORMEM ALUMNAT TREBALLADOR «FETFO 2019/37/46»

pdfActa baremació alumnat treballador.pdf

(23/05/2019)  ACTES BAREMACIÓ ET FORMEM «FETFO 2019/37/46»

pdfActa_baremació_ET_FORMEM_DIRECTOR.pdf

pdfActa_baremació_ET_FORMEM_PROFESSOR_AGAR0309.pdf

pdfActa_baremació_ET_FORMEM_AUXILIAR_ADMIN.pdf

(10/05/2019) ET FORMEM «FETFO 2019/37/46»

pdfActa_constitució_Grup_de_Treball_Mixt_selecció_10_05_19.pdf

pdfComunicació_de_selecció_oferta_LABORA_i_AVÍS_NOVETATS.pdf

pdfBases_generales_selección_PERSONAL_directivo_docente_y_auxiliar_administrativo.pdf

pdfBases_generals_selecció_PERSONAL_directiudocent_i_auxiliar_administratiu.pdf

pdfSollicitud_procés_selecció_PERSONAL.pdf

pdfBases_generales_selecció_ALUMNADO_ET_FORMEM.pdf

pdfBases_generals_selecció_ALUMNAT_ET_FORMEM.pdf

pdfAlumnat._Collectius_prioritaris.pdf

(15/03/2019) Borsa d'ocupació temporal. Encarregat del cementeri. 

pdfAdmesos_i_exclosos_brigada_cementeri.pdf

pdfTribunal_Qualificador_Brigada_Cementeri.pdf

pdfANNEX_I_SOL·LICITUD_D'ADMISSIÓ_A_PROVES_SELECTIVES.pdf

pdfAnnex_II_Document_autobaremació.pdf

pdfBases_reguladores.pdf

(19/12/2018) EMCORP 2018. Acta del procés de selecció

pdfACTA_EMCORP_191218.pdf

(19/12/2018) EMCORD 2018. Acta del procés de selecció

pdfACTA_EMCORD_191218.pdf

(30/11/2018) EMCORP 2018. Programa de subvencions d'iniciativa social, destinades a la contractació de persones en situació de desocupació majors de 30 anys.

EMCORD 2018. Programa de subvencions d'iniciativa social, destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada.

pdfAnunci_Emcorp_i_Emcord.pdf

(30/07/2018) Actes de baremació del programa «EMPUJU 2018»

http://www.simat.org/index.php/actualitat/1238-actes-baremacio-programa-empuju

(25/07/2018) Anunci resultats del segon exercici, dels mèrits de la Fase de concurs i de la proposta de formació de la borsa de personal administratiu d'administració general.

zipNotes del pràctic del segon exercici de la borsa de personal administratiu.zip

zipNotes dels mèrits de la Fase de concurs de la borsa de personal administratiu.zip

zipNotes finals i proposta de formació de la borsa de treball de personal administratiu d'administració general.zip

(19/07/2018) Anunci resultats del primer exercici de la borsa de personal administratiu

zipNotes del test del primer exercici de la borsa de personal administratiu.zip

zipPreguntes del test del primer exercici de la borsa de personal administratiu en valencià.zip

zipPreguntes del test del primer exercici de la borsa de personal administratiu en castellà.zip

(06/07/2018) Anunci rectificació llistat definitiu admesos i exclosos, borsa administratiu

pdfAnunci rectificació llistat definitiu

(02/07/2018) Acta proposta adjudicació de les beques del programa «La Dipu et beca 2018»

pdfActa Dipu Beca 2018

(27/06/2018) Borsa d'ocupació temporal de Personal Administratiu. Llistat definitiu d'admesos i exclosos, designació del Tribunal i data i lloc del primer exercici

pdfAnunci llistat definitiu d'admesos i exclosos, designació del Tribunal.pdf

pdfAnunci modificació data i lloc del primer exercici (test).pdf

(13/06/2018) Bases per a la concessió de beques de formació: «Programa de pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València»

pdfBases Dipu Beca 2018

(05/06/2018) Borsa d'ocupació temporal de Personal Administratiu.  Llistat provisional d'admesos i exclosos.

pdfAnunci Llistat Provisional Admesos i Exclosos.pdf

«Pla d'ocupació 2017» programa de subvencions de la Diputació de València destinades a la contractació de persones desocupades, majors de 55 anys, per Corporacions Locals de la província de València per a l'execució d'obres o serveis d'interés general o social

pdfAnunci_Pla_dOcupació_2017.pdf

(08/05/2018) Borsa d'ocupació temporal de Personal Administratiu. Sol·licituds des del 09/05/2018 fins al 22/05/2018, ambdós inclosos.

pdfAnunci Bases Borsa Administratius.pdf

pdfAnnex II. Sollicitud d'admissió proves selectives autobaremació.pdf

pdfAnunci BOP Bases Borsa Administratius (pàg. 9-17).pdf

(16/04/2018) Anunci resultats definitius borsa d'ocupació temporal de personal de neteja

pdfAnunci resultats definitius borsa de personal de neteja.pdf

(29/03/2018) Anunci resultats i termini presentació documentació en el procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal de personal de neteja

pdfAnunci_borsa_neteja.pdf

(27/03/2018) Anunci desistiment del procediment de la Borsa de Policia Local

pdfAnunci desestiment del procediment de la Borsa de Policia Local.pdf

pdfInstància general per a emplenar.pdf

pdfManteniment de tercers.pdf

(14/03/2018) Resultat total de la primera fase per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal de personal de neteja, altres agrupacions professionals (laborals). Es concedeix un termini de 10 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació en el tauler d'anuncis per a què els aspirants presenten els documents acreditatius dels mèrits.

pdfAnunci resultats exercicis Borsa Personal Neteja.pdf

(07/03/2018) Resultat del segon exercici del procés per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal de personal de neteja, altres agrupacions professionals (laborals)

pdfAnunci resultat segon exercici Borsa de Personal Neteja.pdf

(07/03/2018) Acta de selecció d'una beca de formació "Postgrau"en el marc del Programa de Pràctiques Formatives per a joves de la Diputació de València

pdfActa selecció beca de Formació Postgrau.pdf

(28/02/2018) Borsa Personal de Neteja. Anunci convocatòria del segon examen

pdfAnunci Convocatòria Segon Examen.pdf

(14/02/2018) Resultat del primer exercici del procés per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal de personal de neteja, altres agrupacions professionals (laborals)

pdfAnunci resultat 1r.exercici Borsa Neteja

pdfRespostes del primer examen tipus test

(13/02/2018) Bases per a la concessió d'una beca de formació "postgrau" en el marc del Programa de Pràctiques Formatives per a joves de la Diputació de València. La presentació de les sol·licituds es podran presentar fins el dimarts, 27 de febrer.

pdfBases_Beca_Dipu_Post.pdf

pdfFormulari_Sollicitud.pdf

(25/01/2018) Pla d'Ocupació 2017. Programa de subvencions de la Diputació de València destinades a la contractació de persones desocupades majors de 55 anys.

pdfAnunci_Pla_Ocupació_2017.pdf

(23/01/2018) Borsa Personal de Neteja. Anunci Llistat Definitu Admesos i Exclosos, Designació Membres del Tribunal i Convocatòria del Primer Examen.

pdfAnunci Resolució Llistat Definitu, Designació Membres del Tribunal i Convocatòria Primer Examen.pdf

(04/01/2018) Borsa Personal de Neteja. Llistat admesos i exclosos. Esmenes del 04/01/2018 fins al 17/01/2018.

pdfAnunci_Llistat_Provisional_Borsa_Treball_Neteja.pdf

(22/12/2017) Acta selecció del programa EMCORP

pdfActa selecció_EMCORP:_Empleat_Administratiu.pdf

(22/12/2017) Actes selecció del programa EMCORD

pdfActa selecció_EMCORD:_Peó_Forestal.pdf

pdfActa selecció_EMCORD:_Peó_Agropecuari.pdf

pdfActa_selecció EMCORD:_Personal_de_Neteja.pdf

pdfActa_selecció_EMCORD: Peó_d'Obres_Públiques.pdf

(04/12/2017) EMCORP 2017. Programa de subvencions d'iniciativa social, destinades a la contractació de persones en situació de desocupació majors de 30 anys.

pdfAnunci EMCORP.pdf

(23/11/2017) Borsa de treball Personal Neteja. Sol·licituds des del 24/11/2017 fins al 11/12/2017.

pdfBorsa_de_Personal_de_Neteja.pdf

pdfSol·licitud_Borsa_Personal_Neteja.pdf

pdfBaremació_Borsa_Personal_Neteja.pdf

pdfResolució_Correcció_Errades.pdf

(14/11/2017) Borsa Policia Local. Llistat provisional d'admesos. Esmenes del 15/11/2017 fins al 28/11/2017.

pdfAdmessos_provisionals_Borsa_de_Policia.pdf

(14/11/2017) EMCORD 2017. Programa de subvencions d'iniciativa social, destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada.

pdfAnunci_EMCORD.pdf

(19/09/2017) Borsa de Treball Policia Local (19/09/2017)

pdfBorsa_Treball_Policia_Local.pdf

pdfSollicitud_Borsa_Policia_Local.pdf

pdfBaremació_Borsa_Policia_Local.pdf

pdfCorrecció_Borsa_Policia_Local.pdf

(28/08/2017)Borsa de treball de peons per a treballs forestals i de conservació del medi natural en les províncies de València, Alacant i Castelló (VAERSA, S.A.)

 Termini: Les sol-licituds es podran presentar des del 25 d’agost fins a les 15.00 hores de l’11 de setembre de 2017.

 Tipus de prova: Prova d’aptitud / Valoració de mèrits.

 Titulació Requerida:
 Certificat escolaritat (grup E)
 Primer cicle de l’ESO o titulació equivalents o l’exigida en el plec de condicions

 Requisits:
 Titulació requerida
 No haver sigut separat del servei en Vaersa, de l'Administració o en una altra empresa pública o privada per expedient disciplinari ferm, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions    públiques.
 Permís de conduir tipus B.
 Coneixements i experiència demostrables en el maneig i en el manteniment de maquinària forestal, com ara motoserres i desbrossadores.

 Inscripció: El registre es farà a través de la pàgina web, fent clic en l'enllaç "Accés a l'àrea personal" i omplint el seu perfil en el portal de candidat. Una vegada omplit el perfil i obtinguda la  contrasenya, haureu de tornar a accedir a l'àrea personal / usuari /contrasenya/ borses de treball/ actives / cliqueu el desplegable i cliqueu ací per a inscriure's en la borsa.
http://www.vaersa.com/cas/ofertas-de-empleo

(20/07/2017) Actes de selecció DEL Programa d'Incentius a la contractació de Persones Joves Qualificades («Programa EMCUJU») per Entitats Locals 2017

pdfActa selecció EMCUJU: Llicenciat/Grau ADE

pdfActa selecció EMCUJU: Llicenciat/Grau Dret

pdfActa selecció EMCUJU: Llicenciat/Grau Periodisme

pdfActa selecció EMCUJU: Mestre d' Educació Primària

pdfActa selecció EMCUJU: Llicenciat/Grau Activitats Fisiques i de l' Esport

pdfActa selecció EMPUJU: Assistent Domiciliari

pdfActa selecció EMPUJU: Peó Agropecuari

(07/07/2017) Acta de selecció de treballadors del programa de foment d'ocupació agrari- zones rurals, en col·laboració del SEPE amb les Corporacions Locals 2017
(06/07/2017) Programa d'Incentius a la contractació de Persones Joves Qualificades («Programa EMCUJU») i Joves Qualificats i No Qualificats («Programa EMPUJU») per Entitats Locals 2017
(22/06/2017) Acta núm.1Proposta d'adjudicació de les beques per a pràctiques formatives del programa «La Dipu et Beca 2017»
(13/06/2017) Pla d'Ocupació Local 2017, 3a.Fase, «Personal de neteja»

Per Decret de l’Alcaldia 256/2017, de 13 de juny, han estat aprovades les Bases per a la selecció de persones desocupades a l’empara del PLA D’OCUPACIÓ LOCAL de 2017, tercera fase, en la categoria professional «personal de neteja». El termini de presentació de la sol·licitud de participació de les i els aspirants interessats finalitzarà el proper dia 26 de juny.

pdfAnunci Decret 256/17- POL 3a.Fase «personal de neteja»

pdfBases POL 3a.Fase «personal neteja»

pdfInstància POL 3a.Fase «personal neteja»

(08/06/2017) Programa de Pràctiques Formatives «La Dipu et Beca 2017»

Des de hui fins al dilluns 19 de juny, els interessats a participar en la convocatòria, poden inscriure's a l'ajuntament, segons les bases aprovades per decret 246/2017, de 8 de juny de 2017.

pdfBases concessió beques estudiants 2017

pdfSol·licitud Annex I

(12/05/2017) Pla d'Ocupació Local 2017, 2a. fase «Personal de neteja» - Anunci baremació definitiva
(05/05/2017) Pla d'Ocupació Local 2017, 2a. fase «Personal de neteja» - Anunci baremació provisional
(18/04/2017) Pla d'Ocupació Local 2017, 2a.Fase, «Personal de neteja»

Per Decret de l’Alcaldia 167/2017, de 18 d’abril, han estat aprovades les Bases per a la selecció de persones desocupades a l’empara del PLA D’OCUPACIÓ LOCAL de 2017, segona fase, en la categoria professional «personal de neteja». El termini de presentació de la sol·licitud de participació de les i els aspirants interessats finalitzarà el proper dia 2 de maig.

(31/03/2017) Pla d'Ocupació Local 2017, 1a.Fase, «Administratiu» - Anunci baremació definitiva
(22/03/2017) Pla d'Ocupació Local 2017, 1a.Fase, «Administratiu» - Anunci baremació provisional
(03/03/2017) Pla d'Ocupació Local 2017, 1a.Fase, «Administratiu»

Per Decret de l’Alcaldia 094/2017, de 3 de març, han estat aprovades les Bases per a la selecció de persones desocupades a l’empara del PLA D’OCUPACIÓ LOCAL de 2017, primera fase, en la categoria professional «Administratiu». El termini de presentació de la sol·licitud de participació de les i els aspirants interessats finalitzarà el proper dia 17 de març.

pdfBases

pdfInstància

(13/02/2017) Acta de selecció de les persones treballadores, Pla d'Ocupació 2016
(27/01/2017) Pla d'Ocupació 2016

Per Decret de l’Alcaldia 026/2017, de 24 de gener, ha estat aprovada l’adhesió de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna al programa de la Diputació de València PLA D’OCUPACIÓ 2016. La selecció dels treballadors desocupats s’efectuarà atenent els criteris establerts a l’Annex que consta en l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada al DOCV d’11 de juliol de 2016. Els interessats a participar en el citat programa hauran de constar com a desocupats inscrits en el SERVEF en l’ocupació «PEÓ AGROPECUARI» com a màxim fins al proper dia 1 de febrer de 2017.

(28/12/2016) Acta de selecció del Programa d'Ocupació Pública Salari Jove, suport administratiu
(23/12/2016) Actes de selecció dels Programes d'Ocupació Pública, EMCORP i Salari Jove
(31/10/2016) Pla d'Ocupació Local 2016 - Anuncirelació definitiva d'aspirants admesos i exclosos
(31/10/2016) Pla d'Ocupació Local 2016 - Anunci aprovació llistat admesos-exclosos i baremació provisional
 
(28/09/2016) Pla d'Ocupació Local 2016

Per Decret de l’Alcaldia 402/2016, de 28 de setembre, han estat aprovades les Bases per a la selecció de persones desocupades a l’empara del PLA D’OCUPACIÓ LOCAL de 2016. El termini de presentació de la sol·licitud de participació de les i els aspirants interessats finalitzarà el proper dia 11 d’octubre.

pdfBases

pdfInstància

(15/07/2016) Acta de Baremació 3: 2a fase entrevista (TASOC)

pdfActa de Baremació 3: 2a fase entrevista (TASOC)

(01/07/2016) Anunci Programa La Dipu et Beca 2016

pdfAnunci Programa Dipu Et Beca 2016

(30/06/2016) Acta de Baremació 2: 1a fase concurs (TASOC)

pdfActa Baremació 2

(22/06/2016) Acta de Baremació 1: 1a fase concurs (TASOC)

pdfActa de baremació

(27/05/2016) Anunci relació provisional d'aspirants admesos i exclosos (TASOC)

pdfAnunci relació provisional admesos i exclosos

(03/05/2016) Publicació de les bases aplicables a la convocatòria per a la contractació laboral, de caràcter temporal, d'un tècnic auxiliar en Animació Sociocultural, per concurs i entrevista

pdfPublicació BOPV 02/05/2016

pdfBases modificades definitives

(11/04/2016) Anunci. Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos,per a la contractació mitjançant contracte laboral temporal, d'un tècnic superior en animació sociocultural, per concurs entrevista

pdfAnunci. Relació d'aspirants admesos i exclosos

(21/03/2016) Bases per a la contractació mitjançant contracte laboral temporal, d'un tècnic superior en animació sociocultural, per concurs entrevista

pdfBases

pdfInstància

Taller d'Ocupació

«TALLER D’OCUPACIÓ DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE SIMAT DE LA VALLDIGNA»

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna ha resultat beneficiari d’una subvenció per import de 146.519,04 €, a l’empara de l’Ordre 41/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula i convoca el Programa de Tallers d’Ocupació a càrrec de l’exercici pressupostari 2015, per tal de dur endavant el projecte «TALLER D’OCUPACIÓ DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE SIMAT DE LA VALLDIGNA», amb número d’expedient FOTAE/2015/67/46, realitzant l'ajuntament, com a entitat promotora, una aportació per import de 8.000,00€.

El Programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació, cofinançat pel Fons Social Europeu, que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades incloses en els col·lectius a què va dirigit, per mitjà de la realització d’obres o serveis d’interés general i/o social, que possibiliten a l’alumnat-treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant contracte per a la formació i l’aprenentatge que, junt amb la formació professional ocupacional rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

El projecte de T.O. a dur a terme comptarà amb 16 alumnes-treballadors distribuïts en dos especialitats (8 per especialitat):
• Treballs forestals (AGAE03ET).
• Animació turística (HOTN01ET).
Amb una duració de sis mesos.

Procés de selecció

Les bases generals per a la selecció de personal directiu, docent i de suport es publicaran el proper dia 15 de setembre, en la pàgina web municipal així com el tauler d’edictes municipal, iniciant-se a partir del dia següent al de la publicació el còmput de 5 dies hàbils per a la presentació de la documentació pertinent.

Així mateix, les bases generals per a la selecció de l’alumnat interessat a participar es publicaran el proper dia 15 de setembre, ara bé, la selecció dels mateixos es realitzarà a partir del llistat de candidats remès pel centre Servef d’Alzira, resultant de la tramitació de l’oferta de serveis formatius.

L’AJUNTAMENT DURANT ELS DIES 8 A L’11 DE SETEMBRE DE 2015 FACILITARÀ LA INSCRIPCIÓ I LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA A TOTS ELS INTERESSATS PER TAL D’EVITAR EL SEU TRASLLAT A L’OFICINA DEL SERVEF D’ALZIRA, sempre i quan complisquen els requisits exigits a les persones destinatàries per l’Ordre 41/2014, que són:

  •  Tindre 25 anys o més.
  •  Ser desocupats, entenent-se com a demandants d’ocupació NO OCUPATS, registrats en el Servef.
  •  Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

15/09/2015- Publicació de les bases generals per a la selecció d'alumnat i personal docent i de suport del Taller d'Ocupació

Bases per a la selecció de l'alumnat participant en el Taller d'Ocupació

pdfBases generals Alumnat

Bases per a la selecció de personal docent i de suport del Taller d'Ocupació

pdfBases per a la selecció de PERSONAL DIRECTIU DOCENT I SUPORT

pdfInstància participació

pdfAutobarem

05/11/2015- Actes de baremació del personal directiu, docent i de suport del Taller d'Ocupació Dinamització Turística de Simat de la Valldigna

pdfActa de baremació del lloc de director/a.pdf

pdfActa de baremació del lloc de professor/a monitor/a de treballs forestals.pdf

pdfActa de baremació del lloc professor/a monitor/a d'animació turística

pdfActa de baremació del lloc d'Auxiliar Administratiu/va

pdfActa d'exclusió de candidats

10/11/2015 Acta de resolució d'al·legacions de la baremació de personal

pdfActa de resolució d'al·legacions Taller d'Ocupació

10/11/2015 Acta de baremació definitiva del lloc d'Auxiliar Administratiu/va

pdfActa baremació definitiva Aux. Admin.

18/11/2015 Acta de puntuació entrevista

pdfActa puntuació entrevista lloc de professor/a-monitor/a d'animació turística

pdfActa puntuació entrevista lloc de professor/a-monitor/a treballs forestals

pdfActa puntuació entrevista lloc de director

pdfActa puntuació entrevista lloc d'auxiliar administratiu

24/11/2015 Acta de selecció d'alumnes treballadors/es

pdfTreballs forestals

pdfAnimació Turística

24/11/2015 Actes de puntuació final del personal directiu, docent i de suport

pdfActa puntuació final Director/a

pdfActa puntuació final Auxiliar Administratiu

pdfActa puntuació final Professor/a Animació Turística

pdfActa puntuació final Professor/a Treballs Forestals

Oferta pública. Treball. Treball indefinit

     En aquest apartat trobareu tots els processos que estan oberts per tal de procedir a la selecció de personal funcionari en propietat o contractat laboral indefinit.
     Podeu consultar els tràmits més importants de cada procés descarregant els documents associats.

Convocatòria: 

  • BASES GENERALS SELECCIÓ PERSONAL

 Selecció d'un Tècnic Superior d'Educació Infantil o Mestre d'Educació Infantil per a l'E.I.M. Curs 2015-2016

pdfBases.pdf

pdfInstància.pdf

pdfAnunci resultat de la baremació EIM.pdf

Procés de contractació mitjançant contracte de relleu, d'un Agent de la Bridada Municipal, Peó, per concurs-oposició

pdfAnunci_BOPV.pdf

pdfBases_relleu.pdf

pdfInstància_Procés_Selecció_Agent_Brigada_ODF.pdf

pdfAnunci_resultat_1ª_prova.pdf

pdfActa_tribunal_2ª_prova_oposició.pdf

pdfActa_tribunal_3ª_barem_mèrits.pdf

pdfActa_final_tribunal.pdf

Borses de Treball. Treball temporal

     En aquest apartat trobareu tots els processos que estan oberts per tal de procedir a la formació de borses de treball per a la selecció de personal funcionari interí o contractat laboral temporal.
     Podeu consultar els tràmits més importants de cada procés descarregant els documents associats:

     1. Convocatòria:

  • BASES GENERALS FUNCIONAMENT BORSES DE TREBALL

     2.- Composició actual de les Borses de Treball Temporal

  • BORSES DE TREBALL