Discurs d'Investidura

DISCURS D'INVESTIDURA COM A ALCALDE DE SIMAT DE VÍCTOR MANSANET I BOÏGUES

     Gràcies per la vostra confiança, tant si ens heu votat com si no. Perquè sou la vertadera raó de ser d'aquest Ajuntament. Gràcies als que esteu ací i als que no han pogut vindre. Gràcies als que ens han governat de bona fe i als que ens han criticat. Gràcies als meus companys i companyes de govern. Als meus fills i filla, a la meua dona, a les meues amigues i amics, al meu equip de treball perquè elles i ells m'han acompanyat de derrota en derrota fins a la victòria final, com assenyalava Ernesto Guevara. Una victòria solidària, conquerida en les trinxeres de la llibertat i forjada amb esforç i sacrifici, i que volem compartir, perquè tinga sentit, amb tot el món, amb les nostres amistats i companys, però també amb els nostres adversaris.

     La nostra aspiració no és “manar”, sinó governar per a transformar la societat. Administrar d'una manera justa, equitativa, igualitària, seriosa i responsable els diners de tots, perquè tots som part igual d'un mateix cos social que s'organitza en forma de comunitat veïnal, de municipi.

     Amb la seua Incipit vita nova, el gran poeta florentí Dant Alighieri, ens anuncià l'arribada d'una vida nova, una nova experiència vital —cultural— que, en la seua vessant literària, encetava el dolce stil nuovo i apropava, fet i fet, el Renaixement a la Grècia homèrica de la societat perfecta. Nosaltres no estem en la Grècia de l'antiguitat ni ens han triat per bastir cap ciutat perfecta, perquè res no és perfecte en aquest món que vivim, només la bellesa de les coses, expressada a través de l'art, l'harmonia de les formes i el paisatge idílic.

     Hui comença una vida nova en aquesta institució. Una nova vida administrativa marcada per la voluntat de canvi profund que, les persones que hem adquirit la responsabilitat de governar, volem portar a terme perquè els nostres conveïns i conveïnes puguen gaudir d'una major qualitat de vida, benestar i felicitat.

     Aquesta vida nova que s'obri al futur immediat va rebre l'impuls pretèrit i l'alé d'algunes persones que, malauradament, ja no són entre nosaltres i que un dia van emprendre el viatge a la seua particular Itaca, des d'on estic segur, ens observen amb alegria.

     Gràcies a aquestes persones que van regalar-nos la seua primavera. La primavera del 14 d'abril, la primavera del 25 d'abril, la primavera del Primer de Maig, de la democràcia i de les llibertats conquistades amb sang, suor i llàgrimes. Per a elles i per a ells és el primer record, el meu primer homenatge com a alcalde.

     Vull significar, al mateix temps, les absències nostrades de qui ens han premiat amb la seua amistat més sincera i profunda, i entre elles, vull reivindicar la memòria de Fàtima Serra Altur, la nostra companya, la nostra amiga, la nostra veïna, la que, de segur, se sentiria molt orgullosa i feliç d'estar ací, entre nosaltres. Sí, hi està, perquè està amb nosaltres.

     L'acció de govern de l'equip que encapçale aporta no només la ferma voluntat de canvi en la manera de gestionar els recursos municipals, sinó una sèrie d'actuacions en què el factor humà serà la força motriu que ha de moure la nostra activitat a fi d'aconseguir la plena convivència democràtica, la més ampla participació ciutadana, la millor qualitat de vida possible i el més elevat grau de benestar social.

     L'equip que presidisc ha adquirit un compromís amb la ciutadania, un acord de bases, per a governar Simat des de l'esquerra, d'una manera distinta a la que s'ha fet fins ara. No cal ni dir que esmerçarem tots els nostres esforços, tota la nostra capacitat intel·lectual i entusiasme en l'aplicació de les mesures següents:

 • Pal·liar la greu crisi econòmica i laboral que pateix el nostre municipi.
 • Donar incentius i estudiar la dinamització del comerç local i els treballadors i les treballadores autònoms, perquè són la base del nostre creixement econòmic.
 • Lluitar contra l'explotació, l'abús, la discriminació en totes les seues manifestacions, la violència masclista i el maltractament animal.
 • Introduir des de la Corporació pràctiques inclusives en la vida local.
 • Vetlar perquè es presten serveis públics de qualitat sobretot en sanitat, educació i benestar social.
 • Administrar amb eficàcia, transparència, igualtat i justícia els recursos municipals.
 • Atendre les necessitats bàsiques dels veïns i les veïnes més humils, els treballadors aturats o sense subsidi i les persones amb risc d'exclusió social.
 • Defensar el dret a un treball i a un habitatge dignes. En aquest darrer sentit, declararem Simat “municipi lliure de desnonaments”.
 • Practicar auditories urbanes per a conéixer i actuar amb eficàcia sobre qüestions estructurals que afecten el municipi.
 • Promocionar la cultura en totes les seues expressions, així com l'ús social de la nostra llengua i l'alfebetització d'aquesta adreçada a persones majors i/o residents que ho sol·liciten.
 • Donar un impuls al PGOU mitjançant el seu estudi, revisió i modificació o, si cal, redactar-ne un de nou.
 • Incidir en la participació ciutadana, ja que aquesta serà un element primordial de l'acció del nou govern local.

     Haig d'assenyalar que l'equip de govern que presidisc com a alcalde és precisament això, un equip heterogeni, però compacte, bastit sobre la rica pluralitat de les idees, transparent, capaç, responsable, obert, generós, dialogant, integrat per persones honestes i treballadores. Un equip preparat per a transportar en l'espai i el temps el vell Convivium de Dant i fer-ne carta de naturelesa, salvant la distància i l'evolució experimentada des del segle XIII fins avui.

     No volem prometre, sinó comprometre'ns a treballar en un marc comú per a un poble que volem més lliure i democràtic, més acollidor, modern i sostenible. I volem treballar amb el suport del poble, colze a colze amb els nostres conveïnes i conveïnes, amb sentit de la realitat i sense artificis demagògics. Tot això ho volem fer erigint un equip fort i consisteix, atés que, tal com li va dir el nostre Tirant lo Blanch a la reina de Tremicen, “negú no pot obrar algun fort castell si posa los fonaments en arena”.

     Pense, sincerament, que el millor fonament per a aquest govern local és precisament la participació. Perquè per a nosaltres, la democràcia és participació, i la participació és decisió.

     Vull acabar amb uns versos del gran poeta Miquel Martí i Pol, qui va saber identificar a través del seu art, la veu del poble amb la seua veu. És, fet i fet, el mateix tipus d'identificació que voldríem, des de l'equip de govern, entre la ciutadania i l'Ajuntament, perquè al capdavall, què és l'Ajuntament, sinó un instrument al servei de la ciutadania? Un nexe d'unió entre administradors i administrats. Un espai de convivència, de retrobament. L'àgora de la vida local. La veu de totes les veus i, també, la veu de qui no té veu.

 “...una alegria nova (que)
xiscla i s'ensenyoreix del pensament,
i (que) comença a retrobar-se lentament”.

Gràcies per la vostra assistència. Gràcies per la vostra confiança. I gràcies per la vostra complicitat. Moltes gràcies.

Simat, 13 de juny del 2015