Comunicat del dijous, 7 abril 2016

1. La Policia Local recorda que l’horari de cremes fins al mes de juny, finalitza a les 13:30h.