Comunicat del dijous, 18 febrer 2016

1. Es fa saber al poble que ha faltat Maria Pérez Alario. El velatori està instal·lat al Tanatori Simat i el soterrament es farà a les 16:00h, a l’església.

2. Es fa saber al poble que ha faltat Miguel Ripoll Hernandis. El soterrament serà a les 17:00h, a l’Església Sant Miquel Arcàngel.

3. L’Ajuntament ha preparat una llista de difusió de whatsapp per a informar a la ciutadania. Tota persona que vullga adherir-se, ha d’agregar-se el número de mòbil 618 069 835 a la seua agenda de telèfon i enviar un missatge amb el seu nom i la conformitat.