Comunicat del dilluns, 15 febrer 2016

1. Es fa saber al poble que ha faltat Purificación Romeu Bixquert. El velatori està instal·lat en el C/ Sant Roc núm. 26, i el soterrament es farà a les 16:30h a l’església.