Comunicat del divendres, 22 gener 2016

1. L’Associació de Jubilats i Pensionistes comunica que s’ha organitzat un viatge a Villarreal, visitant el Planetari, per al dia 16 de febrer. Més informació i inscripcions a la biblioteca.