Comunicat del dijous, 28 de gener de 2021

1. Es fa saber al poble que ha faltat Dolores Ferrero, vídua de Terencio i mare de Terencio. Vivia al carrer Sant Roc, 7. El soterrament serà a l’esglèsia Sant Miquel, a les 17:30 h. Estarà al tanatori.

2. Es fa saber al poble que este divendres, 29 de gener, hi haurà donació de sang al Centre de Salut, de 17:00 h a 20:30 h.