Comunicat del dijous, 12 novembre 2020

L’Associació de Jubilats i Pensionistes informa que a partir del dijous, 26 de novembre, la loteria NO es vendrà en el bar dels Jubilats. Si algú vol algun número, s’ha de comunicar, a partir d’esta data, al president de l’Associació.