Comunicat del dijous, 8 agost 2019

1. Es fa saber al poble, que s’ha perdut un telèfon mòbil per la zona de la fira, es prega a qui se’l trobe, que el deixe en les dependències de la Policia Local.

2. La Policia local informa als propietaris dels vehicles estacionats a l’avinguda de la Valldigna, que estacionen els seus vehicles en cordó, el més aviat possible.