Comunicat del dijous, 25 de juliol 2019

1. El club de córrer La Llebre fa saber que està vesprada, a les 20:00h, es farà la cursa per a adults, amb eixida des de la Font Gran.

2. La Policia Local informa que amb motiu de la cursa per a adults que es realitzara hui a les 20:00h, es lleven els vehicles el mes prompte possible per a facilitar el desenvolupament de la carrera.