Comunicat del dimarts, 31 juliol 2018

1. Es fa saber, que s’ha organitzat una classe benèfica d’aquagym, per a esta vesprada, a les 20:00h. Els beneficis que s’obtinguen, es destinaran a la investigació contra el càncer infantil.

2. Es fa saber, que el dijous, estarà lliure de vehicles un tram de l’avinguda Font Menor, per al muntatge de cadafals.

3. L’ajuntament informa als joves majors de 16 anys i menors de 30 interessats en participar en el programa EMCUJU, que hauran d’estar inscrits en el SERVEF, com a demandants en les titulacions que consten en el ban publicitat en la web, Facebook i whatsapp, com a màxim, fins al proper 2 d’agost.